Liberty Galati

Protecția Mediului

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de dezmembrare conducte gaz de cocs  amplasament LIBERTY GALATI SA” propus a fi amplasat in mun. Galati, Calea  Smirdan, nr. 1, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea  adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu –Drafturi acte de reglementare-proiect decizie etapa de incadrare 2020.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare pe email office@ampgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Desființare (demolare/ dezmembrare totala) mijloace fixe – Fabrica de Oxigen nr. 2 propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI S.A.  din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Desființare (demolare/ dezmembrare totala) mijloace fixe – Fabrica de Oxigen nr. 2 propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI S.A.  din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Desființare (demolare/ dezmembrare totala) mijloace fixe – Fabrica de Oxigen nr. 2 propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI S.A.  din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei APM Galati privind actualizarea Deciziei etapei de incadrare nr. 1409/04.11.2019 emisa de APM Galati pentru proiectul

„Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) PALD Otelarie si Furnale” propus  a fi realizat in min. Galati, Calea Smirdan Nr.1, judetul Galati:

  • nu este necesara refacerea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul „Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) PALD Otelarie si Furnale”,
  • se actualizeaza Decizia etapei de incadrare nr. 1409/04.11.2019 emisa de APM Galati pentru proiectul „Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) PALD Otelarie si Furnale” prin emiterea unei decizii revizuite.

Proiectul Deciziei etapei de incadrare nr. 1409/04.11.2019 precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni pana joi, intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00 – 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea Reglementari-Acordul de Mediu-Drafturi acte de reglemetare-Proiect decizie etapa de incadrare 2020.

Observatiile/contestatiile publicului  publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galati, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Demolare banda transportatoare, cos de fum, instalatii epurare gaze arse” propus  a fi amplasat in Galati, Calea  Smirdan, nr. 1.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI S.A. din Galati, Calea Smirdan nr 1, in zilele de  luni- joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

LIBERTY GALATI SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul „Lucrări de dezmembrare conducte gaz de cocs  amplasament LIBERTY GALATI SA” propus a fi realizat in Galati, Calea  Smirdan, nr. 1

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul LIBERTY GALATI SA din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.

ANUNT PUBLIC

ArcelorMittal Galati S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Desfiintare (demolare/dezmembrare totala) PALD Otelarie si Furnale propus  a fi amplasat in Calea Smirdan Nr.1, Municipiul Galati, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2  Galati si la sediul  ArcelorMittal Galati SA din Galati, Calea Smardan nr 1, in zilele de  luni pana joi, intre orele 8,30 – 16,00 si vineri intre orele 8,30 – 13,30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din  str. Regiment 11 Siret, nr.2,  municipiul Galati.